Saturday, August 27, 2011

Брда и долини (Пелистер)

U{te ne mo`am da si dojdam na sebe - ete tolku mi e ubavo!

Edna nedela prethodno...
Zborno mesto, pred glavna po{ta vo 5 nautro, poleka se sobira ekipata planinari: iskusni i novope~eni, povozrasni i pomladi, ma{ki , `enski, poglasni i potivki; vo internacionalen sostav: Makedonci , Srbi i edna [ve|anka. Site sme na broj-trgnuvame.  Adrenalin, energija se ~uvstvuva u{te po pat, smeewe...(dodeka nekoi se obiduvaat da pospijat u{te malku).

Vo Ni`opole sme okolu 9:30 i avanturata zapo~nuva. Toplo e, ako na~ekame nekoja senka po pat - odmarame malku. Ne e naporno, kako se iska~uvame pogore, panoramata e se poubava, ne mo`eme da odoleeme i fr~at fotoaparati na site strani; "ajde sam, ajde grupna, vo skok..."(da, da, se se toa "spontani" fotki J!). Na  horizontot stada divi kowi koi si u`ivaa vo {irinata na planinata, mali gle~erski ezerca, karpi... Koga stignavme kaj vtorata ~e{mi~ka znaevme deka ima u{te malku i ete sme, posle 3 ~asa i 40 minuti i pominati sedum kilometri na 2.200 mnv, pred nas eden skromen planinarski dom i Golemo Ezero, a {to pove}e bi posakale?

Eden sendvi~ i ~okoladce za energija i kratko razladuvawe na nozete vo ezeroto ne osve`ija dovolno - odime do kraj.Nema{e da bide celosno do`ivuvaweto da ne go videvme i Maloto Ezero i ako ne otidevme do vrvot. Mala (no odbrana ekipa) od 7 lu|e stigna na vrvot za dva ipol ~asa. ^uvstvoto e неверојатно! Deka si uspeal, deka si gore, deka mo`e{, i ne si sam , ima{ so kogo da spodeli{...pogled kon Gali~ica, Prespansko Ezero, Ohridsko Ezero, planini, patot vo forma na bukvata M...Dobredojde, so planinski ~aj poslu`en od strana na qubezniot ~i~ko prosledeno so prikazni okolu vrvot vo zima, potoa potpi{uvawe vo knigata, planinarski pe~ati, sve~eno dodeluvawe na planinarska kni{ka J ...u{te nekolku miga na u`ivawe, no vreme e za nazad, }e ne stemni!

Se razdeluvame so vrvot Pelister (2.601m), i ve}e kroime planovi za sledniot povisok vrv! Se vra}ame po srtot (ne deka skrativme tuku ete za da bide pointeresno), malata slabost vo kolenoto ja re{ivme so elasti~en zavoj, i ekipata prodol`uva ponatamu. Frlame posleden pogled na vrvot, potoa na Maloto Ezero , sega od drug agol. Zajdisonceto ni go odzema zdivot: boja na kajsija, potoa neonsko-portokalova i rozeva...Ve}e zaladuva, po~nuva da duva, a i gladni sme...

Vo sedum i trieset stignavme nazad, drugite ve}e sednale da ve~eraat, potpe~enite makaroni so sirewe izgledaat super! J Rakii~ka, (za "`iveli"), makaroni  i gostivarska baklava za desert (fala Goran!) i sekako zabavna programa by Kole: gitara, peewe i smeewe do edinaeset i ne{to...a neboto nave~er...ti se ~ini mo`e{ da gi dofati{ yvezdite.

Naspani i odmoreni se razbudivme i pred dogovorenoto vreme , pakuvawe i pojadok  i pred nas se u{te 14 kilometri simnuvawe do Braj~ino. Sega terenot e razli~en, visoka treva, paprati (i bocki, se prepora~uvaat dolgi pantoloni), karpi...potoa i {uma!
I kone~no, ezeroto {to go gledavme odozgora sega e pred nas, a nie nestrplivi da se opu{time, da se izladime i eve edna dobra ideja: }e zememe pedalina! I sekako naj-momentot, e sredbata so Toni i brat mu Xovani i u{te nekolku cigan~iwa koi ne sledea so pedalinata, (qubomorno ja peeja "Pa{a, pa{a"), pa sledi "vac juar nejm?", pa "Me saka{ li? - Ako ne me saka{, }e se frlam!"....priceless ви викам!!! J

Eve ne nazad vo Skopje, se pozdravuvame so gostite od Srbija :"Sre}en pat, se gledame naskoro (na Korab!)"...no tuka ne zavr{uva prikaznata, ova e po~etok.

Euforijata trae i vo ponedelnikot, nasmevkata trae i vo vtornikot, ja ~uvstvuvam istata energija i vnatre{na ispolnetost i vo sreda, ~etvrtok...se pra{uvam dali i na drugite im e taka? Toa e toa! Opijaneti od ubavina, sre}ni cela nedela spodeluvame sliki i so mislite sme tamu gore nekade, ne ne dopiraat sekojdnevnite mali/golemi problemi, sega se e polesno, se e mo`no, odmoreni, smireni i posilni sme!

Do slednata planinarska (avan)tura, srde~no ve pozdravuvam! J

p.s.  Ako za mnogu raboti vo dr`avava (zaradi koi sme nezadovolni i isfrustrirani) se ~uvstvuvame nemo}ni da vlijaeme, ona ne{to {to seu{te mo`eme da go napravime e da vladeeme so sopstveniot `ivot, da go iskoristime sekoj den na nadobar mo`en na~in, da napravime lu|eto okolu nas da se ~uvstvuvaat ubavo, davaj}i del od sebe, dobivame dvojno pove}e nazad.планинарскиот дом на Големо Езеро
на врвот
панорама