Tuesday, November 1, 2011

Ако е за фајде - ДОСТА е!


preku narodni pogovorki  ...
 za NOVINARSTVOTO (денес)
-          Ku~iwata laat, karavanot si vrvi!
-          Denes si utre ne si! (novinar)
-          Sad ga vidi{, sad ga ne vidi{! (fr~at otkazi i kazni ZA NEPODOBNITE)
-          Ne si stavaj trn vo zdrava noga (sedi miren, ne branuvaj!)
-          Tri pati meri-edna{ se~i (pred da objavi{ ne{to)
-          Kadija te tu`i, kadija te sudi. (nepravedno visoki kazni za novinarite)
-          Kaj ima sila nema pravdina.
-          Slu{aj {to ti zboruvam, ne gledaj {to pravam. (poim za debata)
-          Ima samo edna vistina (nivnata)
-     Bega ko |avol od temjan. (od novinarsko pra{awe i od debata)
-          Badijala raboti, badijala ne sedi. (za mizernite plati)
-          Se se vra}a se se pla}a. (}e izleze li vistinata na videlina?!)
-          Da vidam da ne veruvam (za site manipulacii i izvrtuvawe na faktite)
-          Edna lastovica ne pravi prolet
-          Ako ne mo`e{ da gi pobedi{ pridru`i im se (pa potoa uni{ti gi) (za Dnevnik)
-          Ako ne so milost-toga{ so sila (A, ubavo vi ka`avme deka }e se presmetame so neistomislenicite...)
-          Izdaica roda svoga (A1 la`e, predavnicite od Brisel itn.)
-          100 stapa po tuѓ grb ne bolat.
-          So sila na ~ovek mo`e{ da mu zeme{, ne mo`e{ da dade{ (za kritikite od EU)
-          Gladna koko{ka proso sonuva (za nade`ta za profesionalno novinarstvo, vra}awe na dostoinstvoto na novinarite)
-          Ako e za fajde - DOSTA E!