Thursday, November 3, 2011

Месец на три точки... три точки
како тишина,
како грутка во грлото,
како возбуда, исчекување
како самоцензура,  стоп – внимавај!

... три точки
нешто помеѓу,  
ни ваму ни таму, некаде на пола пат,
како храбар почеток ...без финиш, 
како продолжува (во непознат правец).

...три точки
како се, или како ништо посебно
како јас и ти.