Monday, January 16, 2012

Just saying...Ако престанат да се мешаат:

верата со црквата,
а црквата во политиката,

политиката во спортот и бизнисот,
а бизнисот во пријателството и љубовта,

пријателството и љубовта со сексот,
а сексот со парите,

парите со моќта и статусот,
а моќта и статусот со среќата,

...веројатно се ќе беше полесно.